Poistenie do hôr

Na území SR podľa Zákona o Horskej záchrannej službe, je osoba nachádzajúca sa v horskej oblasti povinná uhradiť horskej službe náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s pátraním, ktoré sa jej týkajú.

Poistenie na hory hradí náklady na:

  • záchrannú činnosť horskej služby, t.j. vyhľadávanie a vyslobodzovanie osoby v tiesni
  • poskytnutie prvej pomoci
  • prepravu k najbližšiemu dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia, prípadne so zdravotníckeho zariadenia (napr. vrtuľníkom)

Územná platnosť poistenia platí vo všetkých horských oblastiach na Slovensku, kde vykonáva činnosť horská služba.

Porádím Vám?

Michal Holkovič

mobil: 0908 741 793