Havaroval som

By 21. júna 2017Články

X rád ako postupovať pri poistnej udalosti

Stala sa Vám dopravná nehoda, pri ktorej ste vinníkom nebol VY? Alebo naopak ste dopravnú nehodu spôsobili práve VY? Prípadne ste sa stali účastníkom inej poistnej udalosti súvisiacej s povinným zmluvným poistením? Viete aký je správny postup ako postupovať pri takejto situácii? Práve preto sa Vám v nasledujúcich krokoch budeme snažiť vysvetliť a poradiť, čo je potrebné urobiť ak sa ocitnete v takejto situácii či už ako vinník alebo účastník.

  1. Zabezpečte miesto nehody – zapnite výstražné svetlá, nasaďte si reflexnú vestu a výstražný trojuholník umiestnite tak, aby bol čo najlepšie viditeľný a v dostatočnej vzdialenosti od miesta dopravnej nehody. Auto riadne zabrzdite a uistite sa, že sa nepohne, pretože aj keď je havarované, neznamená to, že sa nemôže pohnúť a spôsobiť ďalšie škody. Vozidlo v žiadnom prípade nepremiestňujte, bolo by to na ujmu riadneho vyšetrovania nehody. Nepožívajte alkohol alebo iné návykové látky.

  2. Poskytnite prvú pomoc a zavolajte záchrannú službu – skontrolujte svojich spolujazdcov, prípadne aj ľudí v druhom poškodenom vozidle. V prípade potreby poskytnite prvú pomoc a okamžite volajte záchrannú službu na telefónnom čísle 155 alebo 112. Postupujte podľa pokynov operátora záchrannej služby. V prípade neprivolania záchrannej služby, neposkytnutia prvej pomoci či útekom z miesta nehody môžete byť trestne stíhaný políciou.

  3. Nahláste dopravnú nehodu polícii – v prípade, ak hmotná škoda na vozidlách je vyššia ako 3 990 Eur alebo bola pri dopravnej nehode zranená osoba, prišlo k úmrtiu osoby, prípadne ak sa účastníci nehody nevedia dohodnúť na tom, kto je vinníkom, ak bol poškodený majetok tretích osôb. Políciu nie je potrebné volať v tom prípade, ak je hmotná škoda menšia ako 3 990 Eur – rozbitý predok auta, prevrátené auto, prevalené dvere, nárazník, ak neboli zranené alebo usmrtené žiadne osoby.

  4. Zdokumentujte priebeh nehody a nafoťte škodu na vozidlách ešte pred odtiahnutím – čo najdetailnejšie sa snažte zaznamenať škody na Vašom vozidle, prípadne aj na druhom poškodenom vozidle. Miesto nehody si vyfoťte.

  1. Vypíšte tlačivo “Správa o nehode” – ak k dopravnej nehode políciu nevoláte, je potrebné s druhým účastníkom nehody spísať tlačivo s názvom “Správa o nehode”, ktoré by ste mali mať vždy so sebou vo vozidle. Vinník aj poškodený vypisujú svoje kontaktné údaje na jednom tlačive, môže sa použiť tlačivo aj z inej poisťovne. Pravdivo a podrobne spolu vyplnia ako sa dopravná nehoda stala, zakreslia priebeh nehody do tlačiva a podpíšu ho. Originál ostáva vinníkovi nehody, ktorý ju musí nahlásiť svojej poisťovni a kópiu si necháva poškodený. Zapíšte si aj kontaktné údaje na svedkov nehody.

Vzor správne vypísanej Správy o nehode na stiahnutie

Tlačivo Správa o nehode na stiahnutie

  1. Ak vinníkom nie ste VY ale iný účastník nehody, je dôležité si od neho vypýtať identifikačný doklad, či už občiansky preukaz alebo vodičský preukaz. Opíšte si :

– meno , priezvisko, bydlisko vodiča, prípadne IČO, názov a sídlo firmy

– evidenčné číslo vozidla a typ vozidla

– adresu a názov poisťovne, kde má vinník uzatvorené povinné zmluvné poistenie a číslo poistnej zmluvy

  1. Čo najskôr nahláste škodu Vašej poisťovni – bezodkladne po nehode volajte na infolinku Vašej poisťovne a nahláste vzniknutú poistnú udalosť. Ak ste dopravnú nehodu spôsobili VY a teda ste vinníkom nehody, je potrebné, aby ste vyplnenú a podpísanú Správu o nehode zaniesli do Vašej poisťovne a oznámili im, že poistnú udalosť ste už nahlasovali telefonicky. Prípadne môže poistnú udalosť nahlásiť aj poškodený. Poistnú udalosť je potrebné nahlásiť do 15 dní, ak nastala na území Slovenska, alebo do 30 dní ak sa nehoda stala mimo územia Slovenska, v zahraničí. Po uplynutí tejto lehoty môže poisťovňa časť náhrady škody pýtať od vinníka nehody. V prípade havarijného poistenia je potrebné nahlásiť poistnú udalosť čo najskôr a dohodnúť si s poisťovňou termín obhliadky vozidla, kde nahlásite informácie o škode, čo je poškodené, či idete do značkového servisu a ako budete riešiť plnenie poisťovne.

  2. Z poisťovne vedia zabezpečiť odťah vozidla vrámci asistenčných služieb – väčšina poisťovní má službu odťah auta vrámci asistenčných služieb (podľa poisťovne).

  3. S poisťovňou si dohodnem termín na obhliadku vozidla – aký termín vyhovuje Vám podľa Vašich potrieb, aby vozidlo mohol prísť obhliadnuť technik. Vozidlo opravujte až po obhliadke, nie skôr. Keď vozidlo dáte opraviť do zmluvného (značkového servisu) väčšinou robí obhliadku servis, ale záleží od poisťovne a daného servisu.

  4. Náhrada škody od poisťovne – dá sa riešiť tromi spôsobmi:

– preplatením faktúry za opravu, ktorú uhradíte Vy

– vyplatenie rozpočtom, kde poisťovňa vyplatí hodnotu škody podľa tabuľky priamo na účet klienta

– cez krycí list – zaplatíte faktúru priamo servisu

Allianz – Slovenská poisťovňa neuplatňuje pri likvidácii poistných udalostí z povinného zmluvného poistenia amortizáciu (postupné znižovanie hodnoty vozidla na základe jeho veku a počtu odjazdených kilometrov) pri výpočte náhrady škody na motorových vozidlách poškodených.