Asistenčné služby

By 21. júna 2017Články

Asistenčná služba Allianz Assistance je Vám k dispozícii v prípade nepojazdnosti vozidla následkom poruchy, nehody alebo odcudzenia vozidla na Slovensku i v zahraničí.

V prípade núdze zabezpečíme:

 • príchod cestnej služby, opravu vozidla na mieste a odťah vozidla, ak došlo k poruche alebo vozidlo je po nehode nepojazdné, náklady za manipuláciu s vozidlom a za vyprostenie;

 • ubytovanie v núdzi pri nehode, poruche alebo odcudzení vozidla;

 • návrat do miesta bydliska po nehode, poruche alebo odcudzení vozidla;

 • uschovanie nepojazdného vozidla;

 • pomoc so zabezpečením náhradného vozidla po nehode, poruche alebo odcudzení vozidla.

Služby v oblasti technickej asistencie pre vozidlá možno využívať v Slovenskej republike a v Českej republike ako aj v ostatných krajinách Európy vrátane európskej časti Ruska a európskej časti Turecka, s výnimkou Moldavska a Bieloruska. Ak nastanú v jednom poistnom období rôzne škody, je možné záruky asistenčnej služby pre vozidlá využiť opakovane.

Telefonické spojenie s asistenčnou centrálou Allianz Assistance je k dispozícii 24 hodín denne 365 dní v roku. V prípade núdze stačí zavolať na telefónne číslo +421.2.529 33 112 a zorganizujeme pre Vás pomoc. Operátor rozhodne na základe informácií o spôsobe pomoci. Dbajte na jeho pokyny.

Allianz Assistance je asistenčná spoločnosť, ktorá je jedným z popredných odborníkov zameraných na pomoc cestujúcim v núdzi. Služby technickej, zdravotníckej, právnej asistencie a služby home assistance sú poskytované buď priamo, alebo prostredníctvom zmluvných partnerov.

Technická asistencia pre vozidlá je neodmysliteľnou súčasťou produktov poistenia vozidiel Allianz – Slovenskej poisťovne, a. s. Služby spoločnosti Allianz Assistance využíva vodič a osoby prepravované v poistenom vozidle.

Služby v oblasti technickej asistencie pre vozidlá možno využívať v Slovenskej republike a v Českej republike ako aj v ostatných krajinách Európy vrátane európskej časti Ruska a európskej časti Turecka, s výnimkou Moldavska a Bieloruska. Ak nastanú v jednom poistnom období rôzne škody, je možné záruky asistenčnej služby pre vozidlá využiť opakovane.

V rámci havarijného poistenia, poistenia vozidla na vybrané riziká a KASKO poistenia – Moje auto, Vám Allianz Assistance zabezpečí a uhradí v stanovenom limite náklady na:

 • príchod cestnej služby, opravu vozidla a odťah vozidla, ak došlo k poruche vozidla alebo vozidlo je po nehode či živelnej udalosti nepojazdné, náklady za manipuláciu s vozidlom a za vyprostenie vozidla

 • ubytovanie v núdzi po nehode, poruche, živelnej udalosti alebo odcudzení vozidla

 • návrat do miesta bydliska po nehode, poruche, živelnej udalosti alebo odcudzení vozidla

 • uschovanie nepojazdného vozidla

 • zabezpečenie náhradného vozidla po nehode, poruche, živelnej udalosti alebo odcudzení vozidla

 • na požiadanie odťah vozidla

 • asistenčné služby v prípade chyby vodiča

 • administratívno-informačné asistenčné služby

Pri povinnom zmluvnom poistení máte možnosť využívať asistenčnú službu poskytovanú spoločnosťou Allianz Assistance, ktorá je Vám k dispozícii v prípade nepojazdnosti vozidla následkom poruchy alebo nehody, ako aj v prípade odcudzenia vozidla na Slovensku i v zahraničí.

V prípade núdze zabezpečíme:

 • príchod cestnej služby, opravu vozidla na mieste a odťah vozidla, ak došlo k poruche alebo vozidlo je po nehode nepojazdné, náklady za manipuláciu s vozidlom a za vyprostenie vozidla

 • ubytovanie v núdzi po nehode, poruche alebo odcudzení vozidla

 • návrat do miesta bydliska po nehode, poruche alebo odcudzení vozidla

 • zabezpečenie náhradného vozidla po nehode, poruche alebo odcudzení vozidla

 • uschovanie nepojazdného vozidla

 

Ako postupovať, keď potrebujete využiť služby Allianz Assistance:

Telefonické spojenie s asistenčnou centrálou Allianz Assistance je k dispozícii 24 hodín denne 365 dní v roku. V prípade núdze stačí zavolať na telefónne číslo +421.2.529 33 112 a zorganizujeme pre Vás pomoc.

Telefónne čísla:

Ak voláte zo Slovenska, voľte číslo: 02.529 33 112

Ak voláte zo zahraničia, voľte číslo: +421.2.529 33 112

Operátorovi uveďte nasledovné informácie :

 • Vaše meno a priezvisko

 • čo sa vám stalo

 • telefónne číslo, z ktorého voláte

 • miesto, kde sa presne nachádzate

 • typ vozidla, farbu a evidenčné číslo (EČ)

 • VIN (viď asistenčná karta)

Operátor rozhodne na základe informácií o spôsobe pomoci. Dbajte na jeho pokyny.