Asistenčná služba Lady Assistance

By 21. júna 2017Články

Allianz – Slovenská poisťovňa pre majiteľov vozidiel do 3 500 kg ponúka okrem súčasnej asistenčnej služby Štandard novú asistenciu Lady Assistance, ktorá poskytuje širšie asistenčné krytie. Lady Assistance znamená viac starostlivosti a rýchlu pomoc na ceste v situáciách, kedy si klienti nevedia dať rady. Na službu sa môžu spoľahnúť aj v prípade zabuchnutých alebo stratených kľúčov. Táto nová asistenčná služba poskytuje nadštandardné krytie a väčšiu pomoc.

Produkt Lady Assistance je pripravený motoristom pomôcť pri riešení starostí s vozidlom od doplnenia paliva, cez príchod cestnej služby, opravu vozidla na mieste, až po odtiahnutie vozidla či zabezpečenie ubytovania v núdzi.

Lady Assistance pomôže klientom vyriešiť starosti s výmenou pneumatiky po defekte, naštartovaním zamrznutého motora či spojazdnením vozidla pri zámene alebo nedostatku paliva.

Pracovníci technickej podpory vedia pomôcť aj so zamrznutými zámkami, batériou alebo brzdami, pomôžu zaslať chýbajúce potrebné náhradné diely po nehode alebo poruche a rovnako aj poskytnúť komplexné administratívno-informačné služby, vrátane dopravného servisu a poradenstva pri autonehode. Klienti sa tak nemusia strachovať, že v prípade poruchy budú musieť bezmocní nechať auto odstavené na diaľnici a na vlastné náklady zabezpečiť jeho odtiahnutie.

Lady poskytuje širší asistenčný rozsah:

  • príchod cestnej služby, oprava vozidla na mieste, odťah vozidla do výšky reálnych nákladov

  • výmena pneumatiky

  • naštartovanie neposlušného alebo zamrznutého motora

  • vyriešenie problému so zabuchnutými alebo stratenými klúčmi

  • pomoc so zamrznutými zámkami, batériou alebo brzdami

  • doplnenie paliva a pomoc v prípade zámeny paliva

  • zaslanie náhradných dielov po nehode alebo poruche

  • ubytovanie v núdzi po dobu 2 nocí do výšky reálnych nákladov

  • administratívno – informačné služby (dopravný servis, rady o postupoch po dopravnej nehode, atď.)

Ročné poistné za asistenčné služby Lady je 5 Eur.